MBK - Állatbiotechnológiai Főosztály - Alkalmazott Embriológia és Őssejt Kutatócsoport

Csoportvezető: Dr. Gócza Elen

Kutatási terület

 • Egér, nyúl, sertés és madár embriológiai vizsgálatok.
 • Egér és nyúl embrióból származó embrionális eredetű őssejtvonalak (ESC) és indukált pluripotens őssejtvonalak (iPSC) létrehozását befolyásoló faktorok vizsgálata.
 • Egér és nyúl ESC és iPSC vonalak mikroRNS expressziós mintázatának összehasonlítása.
 • Madár PGC tenyészetek létrehozása, in vitro, in vivo jellemzése.

A csoport általános bemutatása

A csoport 4 témán dolgozik, melyek alapkutatási és alkalmazott kutatási feladatokat is tartalmaztak. A csoportban egy tudományos tanácsadó és három PhD hallgató, 5 szakdolgozó dolgozik.

Kutatási témák

 

Fejlődés specifikus gének és mikroRNS-ek expressziós mintázatának vizsgálata nyúl és madár embriókban, illetve őssejtekben

A téma háttere:

Egy ANR együttműködés keretében Pierre Savatier csoportjával közösen részt vettünk nyúl eredetű ES és iPS sejtvonalak létrehozásában és jellemzésében (Tapponier, 2017; Osteil, 2016, 2013). Vizsgáltuk az mmu-mir-290-295 és mmu-mir-302-367 klaszterek expresszióját egér őssejtekben (Lichner, 2011), valamint az őssejt kapcsolt miRNS-ek kifejeződését nyúlban. Az elmúlt időszakban a korai nyúl embrionális fejlődés során és a 6 napos nyúl embriók különböző sejttípusaiban vizsgáltuk a miRNS-ek expresszióját. Feltérképeztük a trofoblasztban és az embrioblaszt két sejtrétegében, a hipoblasztban és az epiblasztban az ocu-miR-302 és ocu-miR-290 mikroRNS klaszterek expresszióját. Az embrionális fejlődés kezdetén az ocu-miR-290 klaszter expressziója a meghatározó, azonban az embrionális fejlődés 4. napja után már az ocu-miR-302-es klaszter expresszióját találtuk magasabbnak. Pluripotens őssejteket összehasonlító vizsgálataink azt mutatják, hogy az ocu-miR-290-es klaszter expressziója felelős a naiv állapot megtartásáért az embrioblaszt sejtekben (Maraghechi et al., 2013, Pendzialek, 2019). A gga-miR-302-es miRNS klaszter a madár PGC vonalak proliferációs rátájának szabályozásában tölt be meghatározó szerepet (Anand, 2018)


A fiatalkori hőkezelés hatásának vizsgálata a szaporodásbiológiai paraméterekre háztyúkok esetében.

A téma háttere:

A madarak modell állatként való alkalmazása a mezőgazdaság, az orvoslás és az ipar számára is tartogat új lehetőségeket. Mivel az embriók fejlődése az anyán kívül zajlik, folyamatosan, a teljes embrionális fejlődés során lehetséges a szervek fejlődésének vizsgálata.

A primordiális őssejtek (ősivarsejtek, PGCs) lehetőséget nyújtanak a madarak örökítő anyagának vizsgálatára, mivel ezekből alakulnak ki a hímivarsejtek és petesejtek, vagyis azok a sejtek, amik a teljes genetikai információt átadják a következő generációkra. A madár PG sejtek hosszú távú in vitro fenntartása, kiváló lehetőséget biztosít az ősivarsejtek biológiájának megértésére. Hosszú távú tenyésztésük lehetőséget biztosít a PG sejtek felszaporítására, így nagy lehetőség rejlik a génmegőrzésben történő felhasználásukban is. In vitro tenyésztésük során modellezni lehet a külső környezeti tényezők hatását, így hő sokk, stressz hatására bekövetkező molekuláris változásokat is.

A magas hőmérséklet stresszor, minden termelési paraméterre negatívan hat, viszont megfelelő technológia alkalmazása esetén a madarak hőtűrő képessége növelhető, ezáltal a szaporaság paraméterek, így a kelési eredmények javulhatnak hosszan tartó meleg időjárás esetén is.

A klímaváltozás lehetséges káros hatásainak mérséklése, alkalmazkodóképesség növelése az agráriumban – elnevezésű nemzetközi tudományos együttműködés (CGIAR Consortium CCAFS) programjához kapcsolódó, vizsgálataink célja a kelést követő első néhány napon végzett hőkezelés hatásának vizsgálata volt.

Azt néztük, hogyan hat a hőkezelés az ivarérést követően a tojástermelésre, ondóminőségre, valamint mennyiségre, és az embrióelhalásra kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúkban, meleg nyári időszak hőterhelésének modellezett körülményei között.


Őshonos tyúkok embrióiból származó ősivarsejtekre alapozott génbank létrehozása

A téma háttere:

A NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézete, a Haszonállat-génmegőrzési Központban dolgozó munkacsoportokkal szorosan együttműködve dolgozik a régi magyar baromfi fajták őscsírasejtjeiből (PGC-k) származó génbankok létrehozásán, azok in vitro, in vivo karakterizálásán. A NAIK MBK-ban, Dr. Gócza Elen vezetésével dolgozó kutatók elsődleges feladata az, hogy az izolált, in vitro fenntartott, majd mélyhűtött ősivarsejt vonalakat jellemezzék molekuláris genetikai módszerekkel, immunfestéssel és proliferációs mérésekkel. Az in vitro és in vivo elemzéssel kapott eredmények összehasonlításával szeretnének egy olyan egyszerű in vitro tesztrendszert kidolgozni, aminek segítségével a létrehozott PGC vonalak in vivo fejlődési képességére lehet következtetni, aminek segítségével a költséges in vivo tesztek száma csökkenthető lesz.

A munkánk megvalósulását VEKOP-2.3.2-16-2016-00012 pályázat támogatja.


Sertés petesejtek mélyhűtése vitrifikációs eljárással és az in vitro embriótenyésztés fejlesztése az ex situ génmegőrzés megalapozásához

A téma háttere: Kísérletek célja ex situ petesejt bank kialakításához szükséges in vitro embrió-előállító és alapmélyhűtési kísérletek végzése, hazai sertésfajták ex situ génvédelméhez szükséges módszerek fejlesztése.

Nőivarú állat vágás során a vágósorról gyűjtjük a petefészkeket. A szerveket PBS oldatban átöblítjük, a petefészkeket sebészollóval preparáljuk, majd sztereó mikroszkóp alatt szike segítségével a kérgi tüszőket megnyitjuk és TCM199 Air mosófolyadékba gyűjtjük. A follikuláris törmeléket melegített 15 ml-es centrifugacsőben ülepítjük, és mikroszkóp alatt válogatjuk a COC-ket. Egy hatékony petesejtgyűjtési eljárás segítségével izolált gamétákat in vitro maturáltattuk, mellékherei eredetű, fagyasztott, felolvasztott spermával in vitro termékenyítettük és szekvenciális NCSU IVC médiumban tenyésztettük az embriókat. 2015 során sikerült létrehoznunk egy hatékony in vitro embrió előállító rendszert sertésen Magyarországon.

Reprodukció Biotechnológiai és Oktatási Laboratórium

Laboratóriumvezető: Dr. Bodrogi Lilla (NAIK, MBK) tudományos munkatárs és Dr. Bodó Szilárd (NAIK ÁTHK, SZIE) tudományos munkatárs, egyetemi docens

 

Digitális képalkotó Laboratórium


Munkalehetőségek

A jelentkezéseket a gocza.elen[kukac]abc.naik.hu címre kérjük küldeni.


Főosztályvezető

Csoport munkatársai

Együttműködő kutatók

Szakdolgozók

Volt munkatársak, PhD, MSc hallgatók 2011-2018


 

Szervezeti alegységek

Termékenyítő anyag minőségvizsgálata (nyúl, sertés, szarvasmarha)
In vitro fertilizáció (nyúl, sertés, szarvasmarha)
Embriókinyerés és in vitro tenyésztés (egér és nyúl)
Embrióbeültetés (egér és nyúl)
Embrió mikromanipuláció (egér és nyúl)

Munkatársak

Munkakör: főosztályvezető, csoportvezető, tudományos tanácsadó
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526150
Fax: +36 28526101
E-mail: gocza.elen[kukac]abc.naik.hu
Gubó Edit
Munkakör: labor kisegítő
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526152
E-mail: gubo.edit[kukac]abc.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526162
Fax: +36 28526101
E-mail: lazar.bence[kukac]abc.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526162
Fax: +36 28526101
E-mail: tokodyne.szabadi.nikolett[kukac]abc.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526162
Fax: +36 28526101
E-mail: toth.roland.imre[kukac]abc.naik.hu
Urbán Martin
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
E-mail: urban.martin[kukac]abc.naik.hu

Publikációk

A csoport publikációi (2018)

 • Anand*, M., Lázár*, B., Tóth, R., Páll, E., Patakiné Várkonyi, E., Liptói, K., Homolya, L., Hegyi, Z., Hidas, A., Gócza, E.: Enhancement the chicken primordial germ cell in vitro maintenance using automated cell image analyser. Acta Veterinaria Hungarica 66(4): 518–529., 2018, IF: 1.042, nemzetközi, cikk
 • Lipták, N.*, Hoffmann, O.I., Skoda G., Gócza, E., Kerekes, A., Bősze, Z., Hiripi, L.: Glomerulosclerosis in transgenic rabbits with ubiquitous Venus protein expression. Acta Veterinaria Hungarica 66(2):281-293., 2018, IF: 1.042, nemzetközi, cikk
 • Lázár, B.*, Anand, M.*, Tóth, R., Patakiné Várkonyi, E., Liptói, K., Gócza, E.: Comparison of the MicroRNA Expression Profiles of Male and Female Avian Primordial Germ Cell Lines. Stem Cells International, PMID: 30123283, 2018, IF: 3.989, nemzetközi, cikk
 • Shahi, N., Ardo, L., Fazekas, G., Gocza, E., Kumar, S., Revesz, N., Sandor, ZJ., Molnar, Z., Jeney, G., Jeney, Z.: Immunogene expression in head kidney and spleen of common carp (Cyprinus carpio L.) following thermal stress and challenge with Gram-negative bacterium, Aeromonas hydrophila. Aquaculture International 26(3):727-741., 2018, IF: 1.283, nemzetközi, cikk
   
 • Bárdos Edit (Olasz F., Várallyay É., Gócza E., Bánfalvi Zs.: NAIK Kiemelt jelentőségű kutatások – MBK, Magyar Mezőgazdaság, 2018 november 17. / 28-31., 2018, hazai, cikk
 • Tóth R.*, Lázár B., Gócza E.: A házityúk-ivarszerv kialakulásának érdekességei. Tyúkok, tojások, őssejtek. Természettudományi Közlöny, 149(11):498-504., 2018, hazai, ismeretterjesztő cikk
   
 • Anand, M., Lázár, B., Tóth, R., Páll, E. Patakiné Várkonyi, E., Liptói, K., Gócza E.: Comparison the miRNA expression profile in chicken male and female primordial germ cells. Visegrád Conference on Development Biology, Brno, 2018.09.05 - 2018.09.09., 2018, nemzetközi, poszter
 • Lazar, B., Toth, R., Anand, M., Molnar, M., Liptoi, K., Patakiné Várkonyi, E., Gocza, E.: Germline chimera production from cryopreserved primordialgerm cell lines of a Hungarian indigenous chicken breed. The XVth European Poultry Conference, Dubrovnik, 2018.09.17 - 2018.09.21., 2018, nemzetközi, poszter, absztrakt
 • Fábián, R., Skoda, G., Hiripi, L., Hoffmann, O.I., Kerekes; A., Altbäcker; V., Gócza E., Bodó, Sz.: Laser assisted embryo biopsy and embryo sexing in rabbit. 22nd Annual ESDAR Conference 2018, Cordoba, Spain, P91, 2018.09.27- 2018.09.29., Reproduction in Domestic Animals 53(Suppl.2):131-132., 2018, nemzetközi, poszter, absztrakt
 • Vass, N., Bodo, S, Egerszegi, I., Olah, J., Monori, I., Cseh, S.: Successful multiple ovulation and embryo transfer programs for importing White Suffolk (WS) sheep breed into the European Union (EU). Reproduction in Domestic Animals 53(Suppl.2):204., 22nd Annual ESDAR Conference 2018, Cordoba, Spain, P (ESDAR conference) 2018, IF: 1.422, nemzetközi poszter, absztrakt
 • Lazar, B., Toth R., Anand, M., Sztan, N., Molnar, M., Vegi, B., Drobnyak, A., Eszter Patakine Varkony, E., Gocza, E.: Successful biobanking of an indigenous chicken breed with cryopreserved primordial germ cell lines. Poultry Science Association 2nd Latin American Scientific Conference, Sao Paulo, Brazil, 2018.11.06 - 2018.11.08., #31, 2018, 0, nemzetközi, előadás, absztrakt, Lázár Bence, előadói külön díj
 • Tóth, R., Lázár, B., Buda, K., Drobnyák, Á., Liptói, K., Gócza, E.: The effect of heat stress and heat treatment in chicken embryonic development. Sejt-, Fejlődés- és Őssejt-biológusok évi találkozója minikonferencia., MTA TTK, Budapest, 2018.10.26. 2018, hazai, poszter
 • Gócza, E., Kepler, T., Nagy, B., Kalcsevszki, Á., Tóth, R., Lázár B.: Házityúk embrió eredetű őscsíra vonalak hatékony fenntartása matematikai modellek segítségével. XXXVII. Óvári Tudományos napok, Fenntartható Agrárium és Környezet, az Óvári Akadémia 200 éve – Múlt, jelen, jövő. ISBN 978-615-5837-15-9, Mosonmagyaróvár, 2018.11.09 - 2018.11.10., 2018, hazai, poszter, absztrak, cikk
 • Lázár, B.: Comparison of the MicroRNA Expression Profiles of Male and Female Avian Primordial Germ Cell Lines. Image Newsletter, 2018/4, Page5, http://www.imageh2020.eu/conteudo.php?idm=20&lang=en, 2018, nemzetközi, rövid cikk
 • Lázár Bence, Tóth Roland, Sztán Nikoletta, Molnár Mariann, Végi Barbara, Drobnyák Árpád, Patakiné Várkonyi Eszter, Gócza Elen: Őshonos házityúk fajtáink génmegőrzése ősivarsejtek felhasználásával. GÉNNET-21, „A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése”, szakmai tanácskozás, Gödöllő, HáGK, 2018. június 7., 2018, hazai, előadás, VEKOP szakmai tanácskozás
 • Tóth Roland: GFP-t expresszáló házityúk ősivarsejtek (PGC) izolálása, jellemzése és hosszú távú fenntartása. „A magyar biotechnológia 100 éve” tudományos ülés. Budapest, MTA Székháza, Nagyterem, 2018. május 18., 2018, hazai, előadás, Tóth Roland meghívott előadó
 • Bence Lázár, Mahek Anand, Roland Tóth, Eszter Patakiné Várkonyi, Krisztina Liptói, Elen Gócza: Comparison the microRNA expression profiles of male and female avian primordial germ cell lines. Fiatal RNS kutatók fóruma, Gödöllő, 2018. június 29., 2018, hazai, előadás, Mahek Anand előadói első díj
 • Gócza Elen: Exploration of rabbit microRNA expression profile in rabbit embryo and pluripotent stem cells. Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórum, 2018. szeptember Francia Intézet, Budapest, 2018, nemzetközi, előadás, absztrakt, Gócza Elen meghívott előadó
 • Tóth Roland (2018): Isolation, characterization and long-term culture of GFP - expressing chicken PGCs., FIBOK2018, ELTE TTK, Budapest, 2018.03.28-2018.03.29., ISBN 978-963-315-370-3, ÁE4, p15 poszter, absztrakt, 2018, 0, magyar, előadás, absztrakt, kiadvány, Tóth Roland harmadik legjobb előadói díj

 

A csoport főbb publikációi (2014-2017)

 • Impakt faktoros nemzetközi tudományos cikkek
   
 • Tapponnier Y, Afanassieff M, Aksoy I, Aubry M, Moulin A, Medjani L, Bouchereau W, Mayère C, Osteil P, Nurse-Francis J, Oikonomakos I, Joly T, Jouneau L, Archilla C, Schmaltz-Panneau B, Peynot N, Barasc H, Pinton A, Lecardonnel J, Gocza E, Beaujean N, Duranthon V, Savatier P. (2017): Reprogramming of rabbit induced pluripotent stem cells toward epiblast cells and chimeric competency using Krüppel-like factors. Stem Cell Res. 24:106-117. IF: 3.494
 • Skoda G, Hoffmann OI, Gócza E, Bodrogi L, Kerekes A, Bösze Z, Hiripi L. (2017): Placenta-specific Gene Manipulation in Rabbits. Biotechnology, 259:86-90. IF: 2.599
 • Lichner Zs, Gocza E, Yousef G.M. (2017): Vital Organoids: Emerging Potential in Disease Modeling. (Editorial), Canadian Journal of Pathology, 9(1): 8-11. IF: (2017-től lesz)
 • Sztán N, Lázár B, Bodzsár N, Végi B, Liptói K, Pain B, Várkonyi EP. (2017): Successful chimera production in the Hungarian goose (Anser anser domestica) by intracardiac injection of blastodermal cells in 3-day-old embryos. Reprod Fertil Dev. doi: 10.1071/RD16289. IF: 2.656
 • Osteil, P., Moulin, A., Santamaria, C., Joly, T., Jouneau, L., Aubry, M., Tapponnier, Y., Archilla, C., Schmaltz-Panneau, B., Lecardonnel, J., Barasc, H., Mouney-Bonnet, N., Genthon, C., Roulet, A., Donnadieu, C., Acloque, H., Gocza, E., Duranthon, V., Afanassieff, M., Savatier, P. (2016): A Panel of Embryonic Stem Cell Lines Reveals the Variety and Dynamic of Pluripotent States in Rabbits. Stem Cell Reports, 7 (3), 383-98. IF: 7.023
 • Hoffmann OI, Kerekes A, Lipták N, Hiripi L, Bodo S, Szaloki G, Klein S, Ivics Z, Kues WA, Bosze Z. (2016) Transposon-Based Reporter Marking Provides Functional Evidence for Intercellular Bridges in the Male Germline of Rabbits. PLoS One. 5;11(5):e0154489. IF:3.54
 • Appeltant R, Somfai T, Nakai M, Bodó S, Maes D, Kikuchi K, Van Soom A. (2015): Interactions between oocytes and cumulus cells during in vitro maturation of porcine cumulus-oocyte complexes in a chemically defined medium: effect of denuded oocytes on cumulus expansion and oocyte maturation. Theriogenology 1;83(4):567-76. IF: 1.845
 • Dang-Nguyen TQ, Haraguchi S, Kikuchi K, Somfai T, Bodó S, Nagai T. (2014): Leukemia inhibitory factor promotes porcine oocyte maturation and is accompanied by activation of signal transducer and activator of transcription. Mol Reprod Dev. 81 (3): 230-239. IF: 2.675

 

Magyar nyelvű tudományos cikkek

 • Fábián R, Skoda G, Hiripi L, Hoffmann OI, Ilie D,, Kerekes A, Gócza E, Bodó Sz (2017): Egy sejt PCR beállítása nyúlon preimplantációs genetikai diagnózis számára. Állattenyésztés és Takarmányozás.
 • Debnár Viktória Johanna, Altbäcker Vilmos, Bodó Szilárd (2016): Üregi nyúlsperma szállítási körülményeinek vizsgálata mélyhűtés számára. ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 65:(1) pp. 77-81.
 • Fábián R, Kanizsai B, Frank K, Bordán J, Kovács A, Egerszegi I, Oláh J, Stéger V, Bodó Sz (2016): Szarvatlan gidák ivarának meghatározása PCR segítségével ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 65:(1) pp. 82-87.
 • Bordán Judit, Budai Csilla, Oláh János, Kusza Szilvia, Egerszegi István, Németh Tímea, Kovács András, Bodó Szilárd (2014): Kecske szavatlanság és interszexualitás (Goat polledness and intersexuality). Állattenyésztés és Takarmányozás, 63 (3): 218-225.

 

Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek

 • Lázár Bence, Patakiné Várkonyi Eszter, Gócza Elen (2016): Embriológiai vizsgálatok a genetikai sokféleségért. Madárles a tojásban. Élet és Tudomány, 2016.01.16.
 • Németh Kinga, Gócza Elen (2014): Őssejtek-e az embrionális őssejtek? A kutatás 30 éve. Természettudományi közlöny, 145 (9): 386-390.

 

Magyar nyelvű könyvfejezetek:

 • Eiben Cs, Zöld O, Koppány G, Szalay I, Hidas A, Pálinkás-Bodzsár N, Debnár VJ, Bodó Sz, Gócza E, Hiripi László (2017): A házinyúl génmegőrzése. In: Szalay István (szerk.) Génbanki kutatások régi haszonállataink védelmében: Műhelytanulmányok a tudományos génmegőrzés tárgyköréből. 214p. Budapest; Gödöllő: Haszonállat-génmegőrzési Központ, 2017, pp134-161. (ISBN 978-963-286-729-8)
 • Patakiné Várkonyi E, Gócza E, Lázár B (2017): Génmegőrzés embrionális sejtek segítségével. In: Szalay István (szerk.) Génbanki kutatások régi haszonállataink védelmében: Műhelytanulmányok a tudományos génmegőrzés tárgyköréből. 214p. Budapest; Gödöllő: Haszonállat-génmegőrzési Központ, 2017, pp64-80. (ISBN 978-963-286-729-8)
 • Patakiné Várkonyi E, Gócza E, Lázár B, Sztán N (2017): Mindkét ivar megőrzése embrionális sejtek segítségével különböző baromfifajokban. In: Szalay István (szerk.) Génbanki kutatások régi haszonállataink védelmében: Műhelytanulmányok a tudományos génmegőrzés tárgyköréből. 214p. Budapest; Gödöllő: Haszonállat-génmegőrzési Központ, 2017, pp113-122. (ISBN 978-963-286-729-8)
 • Hiripi L, Gócza E (2017): A genomszerkesztés eredményei állati kísérleti rendszerekben. In: Precíziós Nemesítés. Kulcs az agrárinnovációhoz. 196p, Budapest: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., 2017, pp. 159-170. (ISBN 978-615-5666-09-4)

 

Szakdolgozatok, TDK, OTDK, TUDOK 2014-2018:

 • Adanu Paul Worlanyo: SZIE, MKK, Mezőgazdasági Biotechnológus képzés (angol nyelvű), M.Sc. hallgató (2016-2018). In vitro cultivation and characterization of chicken primordial germ cells (Témavezetők: Gócza Elen, Tóth Roland)
 • Balogh Vivien: ELTE, TTK, biológus, B.Sc. hallgató, szakdolgozat (2017), Genetikailag módosított (GMO) rágcsálók létrehozása. (Témavezetők: Orosz László, Gócza Elen)
 • Nagy Alexandra: ÁTE, Ökológia Tanszék, biológus képzés, B.Sc. hallgató (2015-2017), TDK dolgozat (2016), OTDK és szakdolgozat (2017), OTDK II. hely, Ősivarsejt specifikus és pluripotens sejtekre jellemző markerek expressziójának vizsgálata házityúk ősivarsejt tenyészetekben. (Témavezetők: Gócza Elen, Kövér Szilvia)
 • Alayu Kidane: SZIE, MKK, Mezőgazdasági Biotechnológus képzés (angol nyelvű), M.Sc. hallgató (2015-2016). Investigating the effect of heat treatment on the expression pattern of HSP70 gene on cultured primordial germ cells and genital ridge in chicken. (Témavezetők: Gócza Elen, Bodó Szilárd)
 • Béki Szabina – SZIE MKK Állattenyésztő mérnök szak, BSc (2016) Magyar óriásnyúl fajta ex situ génmegőrzéséhez kapcsolódó vizsgálatok
 • Debnár Viktória Johanna - SZIE MKK, állattenyésztő mérnök szak, B.Sc. hallgató (2012-2015), TDK és szakdolgozat (2015) TDK MKK szekció első helyezés, dékáni különdíj, “Spermavétel és mélyhűtés módszerének kidolgozása üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) ex situ génbank számára.”
 • Bazarragchaa Enkhbold – SZIE, MKK, Mezőgazdasági Biotechnológus képzés (angol nyelvű), M.Sc. hallgató (2014), “Derivation of in vitro cell bank from cultured fibroblast cells derived from indigenous species as a tool of gene conservation.”
 • Németh Vivien - SZIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztő mérnök szak, BSc (2014), “A magyar szürke szarvasmarha recipiensként való hasznosíthatósága embrió-átültetési programokban.”
 • Németh Kinga - SZIE, ÁOTK, biológus, B.Sc. hallgató (2011-2013), TDK és szakdolgozat (2013), M.Sc. hallgató, ELTE, TTK, biológus, TDK és szakdolgozat (2015), OTDK I. hely, Pro Scientia aranyérem (2015), “Nyúl miRNS-ek azonosítása és expressziójának vizsgálata különböző korú embriókban és őssejtekben.”
 • Südi Ágnes – BMI, Biomérnök kézés, MsC, TDK és szakdolgozat (2015), OTDK II. Helyezés (2015), “Őssejt specifikus markerek kimutatása madár primordiális csírasejtekben.”
 • Kepler Tamara, Nagy Borbála - Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő (2016-2018)
  27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (Ősivarsejt tenyészetek hatékony fenntartása matematikai modellek segítségével - Felkészítő tanárok: Kerényi Zoltán Dr. Gócza Elen, pályázatuk dicséretben részesült.
  XVI. KutDiák Tudományos Esszépályázat: az Egészségtudomány, orvostudomány, molekuláris és sejtbiológia szekcióban első helyezés.
 • Takács Flóra - gimnazista, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő (2014-2015), “Nyúl indukált pluripotens őssejtek létrehozását befolyásoló faktorok vizsgálata.” (TUDOK dolgozat),Saving the biodiversity of mammals: setting the parameters to establish induced pluripotent stem cell (iPS) lines in rabbit.” (ICYS (International Conference of Young Scientists): ezüstérem és IBO (International Biology Olimpiad), ezüst medál)

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.