MBK - Genomikai Főosztály - Diagnosztikai Csoport

Diagnosztikai csoport

A csoport 2013 máj 1-vel alakult, fő célkitűzése megfelelő érzékenységgel rendelkező, rövid időn belül eredményt adó molekuláris biológiai vírusdiagnosztikai módszerek adaptálása, fejlesztése. A csoport célzott profilja nem a szolgáltatás, hanem olyan alap és fejlesztő kutatások művelése, melyek megalapozzák az új diagnosztikai módszereket, és segítik a virális- fitoplazmás kórokozók jobb megismerését, melyek a védekezési stratégiák kidolgozását alapozhatják meg. A csoport kutatásainak kulcsa a kisRNS-ek újgenerációs (NGS) szekvenálása. Mivel ezen a technikán alapuló víruskimutatások az elkövetkező években várhatóan forradalmasítják a vírusdiagnosztikát, kutatásuk alapvető fontosságú.

Kutatási terület

Vírusfertőzés hatásának vizsgálata és új, nagy áteresztőképességű és érzékenységű diagnosztikájának fejlesztése

Új, érzékeny, metagenomikán alapuló vírusdiagnosztika.
Fásszárú növények, szőlő, gyümölcsfák virológiai felmérése, a hazánkban előforduló vírusok leírása, ültetvénypusztulások okainak felderítése.
A vírusmentesítési protokolok monitorozása.
Egyszerű, sok minta ellenőrzésére, akár terepen használható diagnosztikai módszerek (LAMP) optimalizálása, használatának tesztelése.

Ezen módszerek használatával a fertőzöttség korai és akár látens állapotban is detektálható, és így a fertőzöttség, mely kiindulópontja lehet a fiatal ültetvényeken kialakuló járványoknak, azonosítható és megelőzhető. Kísérleteinkben azt is vizsgáljuk, hogy milyen molekuláris mechanizmusok állnak a betegség tünetek kialakulása mögött vírusfertőzött növényekben.

Részt vettünk az FA1407COST programban: http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1407

Kutatási témák

Gyümölcsfapusztulásokért felelős kórokozók vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel (NKFIH pályázat  K 127951 2018 szept 1-től  4 év)

Új szőlővírusok funkciójának, tünetkialakításban betöltött szerepének és evolúciójának vizsgálata új generációs szekvenálással és molekuláris biológiai módszerekkel
(OTKA K 119783 2016 nov1-től 4 év)

A hazai gyümölcs és szőlő  fajták virusfertőzöttségének felmérése és a vírusmentesítési folyamat diagnosztikai nyomon követése (2014-től együttműködés a NAIK GYKI-val és SZBKI-val)

A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekben –
(OTKA  K-108718 pályázat 2013-2018)

Korszerű genomikai és biotechnológiai technikák bevezetése a szőlő és gyümölcs (fás szárúak) egészséges szaporítóanyag előállításában, növényvédelemben és a fajtanemesítésben  KTIA –AIK_12-1-2013-0001 (2013-2015)

Gyümölcsfapusztulásokért felelős kórokozók vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel (NKFIH pályázat  K 127951 2018 szept 1-től  4 év)

A mezőgazdaságilag fontos növények új termőhelyen való termesztése, a változó éghajlat és a szaporítóanyag nagy távolságokra való terjedése új és új kihívások elé állítja a növényvédelemmel foglalkozó szakembereket. Új tünetek, új kórokozók jelennek meg, melyek alapos ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, hogy felmérhessük az általuk okozható kár potenciális kockázatát. Az új vírusok megjelenésének azonban nemcsak a termesztés globalizációja az oka. A molekuláris biológiai módszerek robbanásszerű fejlődésével eddig sohasem látott részletességgel állapíthatjuk meg, hogy egy adott növényben milyen kórokozók vannak jelen. Gyümölcsfáinkat igen sokféle kórokozó betegítheti meg. Ha ez a kórokozó vírus vagy fitoplazma különösen nehéz a dolgunk, hiszen ellenük bevált növényvédelmi eszközzel nem rendelkezünk. Az utóbbi években kajszi ültetvényeinket igen nagymértékű volt a pusztulás, amit elsősorban a jelenlévő fitoplazmás megbetegedésnek tulajdonítanak. Előzetes eredményeink alapján nem találtunk egyértelmű összefüggést a fitoplazma jelenléte és a fa pusztulása között. Az elmúlt években olyan vírusokat is kimutattunk a hazai kajszi ültetvényeken, melyek jelenléte eddig nem volt ismert. A tervezett kutatásban arra szeretnénk választ kapni, hogy a kórokozók: fitoplazmák, ismert és újonnan leírt vírusok, mely kombinációja az, ami egy fa és így végül az ültetvény pusztulásához vezet. A legmodernebb, újgenerációs szekvenáláson alapuló, metagenomikai módszerek használatával nemcsak azt vizsgáljuk, hogy mely kórokozó komplex az, ami a pusztulást kiváltja, hanem azt is, hogy milyen molekuláris folyamatok azok, melyek megváltozása végül a tünetek kialakulását, a pusztulást eredményezi.

Új szőlővírusok funkciójának, tünetkialakításban betöltött szerepének és evolúciójának vizsgálata új generációs szekvenálással és molekuláris biológiai módszerekkel (OTKA K 119783 2016 nov1-től 4 év)

Magyarországon a szőlőtermesztés és a borkultúra hagyományai közel kétezer éves múltra tekintenek vissza. A jelentős gazdasági értéket képviselő szőlőültetvények élettartamát, valamint termésük minőségét alapvetően befolyásolja a növény vírusokkal, viroidokkal való fertőzöttségének mértéke. Ezen betegségek ellen növényvédő szerekkel nem védekezhetünk, a védekezés egyetlen módja a megelőzés, a vírusmentes szaporítóanyag használata. Megelőző kutatásaink során sikeresen alkalmaztunk új genomikai csúcstechnológiát (új generációs szekvenálás) a szőlőben előforduló vírusok azonosítására. Különböző borvidékeinken megtaláltunk két, nemrégiben leírt, de Magyarországon még nem azonosított vírust, melyek molekulárisan még nem jellemeztek.

A pályázat során azt vizsgáljuk, hogy a szőlőben mikor (különböző fejlődési fázisok) és hol (mely szövetekben) jelennek meg ezek a vírusok, milyen tüneteket okoznak önmagukban illetve más vírusokkal együtt? Kutatásunk során átfogó képet kapunk nemcsak a termő, hanem az alanyként használt szőlőültetvények vírusfertőzöttségéről, molekulárisan jellemzünk 2 szőlőt fertőző vírust és tanulmányozzuk evolúciójukat, ami az új variánsok keletkezésének nyomon követése szempontjából fontos. Az így nyert, alapkutatásban szerzett, információink közvetlenül hasznosíthatóak alkalmazott kutatásaink: pl diagnosztikai módszerek fejlesztése, a vírusmentesítési protokoll optimalizálása, a hatósági szűrések aktualizálása során és így szőlőültetvényeink egészségének megőrzését szolgálják.

A hazai gyümölcs és szőlő  fajták vírusfertőzöttségének felmérése és a vírusmentesítési folyamat diagnosztikai nyomon követése (2014-től együttműködés a NAIK GYKI-val és SZBKI-val)

A 2014-ben indult projektünk célja, hogy képet kapjunk a Magyarországon termesztett gyümölcsfajok és fajták vírusfertőzöttségéről, meghatározhassuk, hogy melyek a hazánkban előforduló és problémát okozó vírusok. Ezen eredmények alapján új molekuláris biológiai módszereket dolgozhatunk ki, illetve optimalizálhatunk, melyekkel ezen vírusok az eddigi gyakorlatban használt módszereknél érzékenyebben, gyorsabban – hatékonyabban mutathatóak ki. Az optimalizált víruskimutatás lehetővé teszi a  vírusmentesítési folyamatok monitoringját, aminek segítségével a mentesítési protokollok folyamatosan optimalizálhatóak.

A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekben –(OTKA  K-108718 pályázat 2013-2018)

A vírusfertőzés hatékonyságát és a tünetek kialakulását a fertőzött növényben alapvetően befolyásolja, hogy a vírus mennyire képes elterjedni, illetve, hogy mennyire változtatja meg a gazda anyagcseréjét. A vírus mozgását és növényben való elterjedését az RNS interferencia alapú védekező folyamatok, míg az okozott génexpressziós változásokat a növény-vírus kapcsolat típusa határozza meg. Előző kísérleteinkben feltártuk, hogy a legtöbb vizsgált vírus képes a növényi RNS csendesítés egyik kulcsmolekuláját, az ARGONAUTE1-et (AGO1), egy specifikus mikro RNS aktivitásán keresztül negatívan szabályozni. Az AGO1 központi szerepet játszik esszenciális fejlődésbiológiai folyamatok szabályozásában és a növény vírusok elleni védekezési rendszerében is. Kísérleteinkben, különböző vírusok felhasználásával, genetikai, molekuláris biológiai és biokémiai vizsgálatokkal vizsgáltuk az AGO1 fehérje szabályozásának komplex folyamatát és szerepét a tünetek kialakulásban és a vírusok elleni védekezésben. Azt is vizsgáltuk, hogy más, RNS interferenciától független génexpressziós változások (melyeket előző OTKA projektünk során azonosítottunk), milyen szerepet játszanak a betegség tünetek súlyosságának kialakulásában. A kísérletek eredményeképpen átfogó képet kaptunk a vírusfertőzés során kialakuló betegségtünetek molekuláris mechanizmusáról Nicotiana modell növényekben, és a gazdaságilag fontos paradicsomban. A tünet kialakulásról szerzett új ismereteink segíthetnek abban, hogy új, alternatív megoldásokat találjunk a vírusok elleni növényvédelemben és csökkenthessük a vírusfertőzés okozta gazdasági károkat. A pályázat 2018 őszén befejeződött.

Korszerű genomikai és biotechnológiai technikák bevezetése a szőlő és gyümölcs (fás szárúak) egészséges szaporítóanyag előállításában, növényvédelemben és a fajtanemesítésben  KTIA –AIK_12-1-2013-0001 (2013-2015)

Az agronext projekt keretein belül Magyarország különböző borvidékeinek és gyümölcsültetvényeinek kórokozókkal, elsősorban vírusokkal és viroidokkal, való fertőzöttségét vizsgáltuk, Illumina platformon történő új generációs kisRNS szekvenálással

A kisRNS könyvtárak bioinformatikai analízise és nedves laborban történő visszaigazolása során új, hazánkban eddig nem leírt vírusok (Szőlő Syrah vírus1 és Szőlő Pinot gris vírus- GPGV) jelenlétét mutattuk ki. A bioinformatikai elemzés nem automatikus volt, az eredményt adó pipeline kidolgozása és optimalizálása a mai napig folyamatban van. Egy pusztuló Kadarka ültetvényen végzett esettanulmány kapcsán ezen a feltehetően érzékeny fajtán megjelenő erős tüneteket a GPGV jelenlétéhez tudtuk kapcsolni. Nagy a valószínűsége annak, hogy a vírus fertőzött alanyok közvetítésével került az ültetvényre. Az új vírusok gyakorlati jelentőségének és az alanyültetvények vírusfertőzöttségének megállapítása további vizsgálatokat igényel, melyeket a csoport 1.-ban leírt téma támogatásával kívánunk folytatni. A kisRNS NGS-en alapuló diagnosztikai módszert és a magyar ültetvények vírusfertőzöttségének eredményeit számos közleményben (nemzetközi és hazai konferencián, hazai és nemzetközi folyóiratban, illetve tudományos ismeretterjesztő folyóiratban) tettük közzé. A pályázat 2015.szept 30-ával befejeződött.Diagnosztikai csoport 2019

 

Diagnosztikai csoport 2018

 

Diagnosztikai csoport 2017
Keszthely, Növényvédelmi Fórum 2017

 

Diagnosztikai csoport 2015-2016

 

Diagnosztikai csoport 2013-2014

 

Hallgatók

Vendégkutatók

Végzett hallgatók

Korábbi munkatársak

Munkatársak

Munkakör: csoportvezető, tudományos főmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526140
Fax: +36 28526101
Mobil: +36 706668385
E-mail: varallyay.eva[kukac]abc.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526108
E-mail: barath.daniel[kukac]abc.naik.hu
Munkakör: Önkéntes, tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526108
Fax: +36 28526101
E-mail: demian.emese[kukac]abc.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526140
Fax: +36 28526101
E-mail: czotter.nikoletta[kukac]abc.naik.hu
Nagyné Dr. Galbács Zsuzsanna
Munkakör: tudományos munkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
Telefon: +36 28526140
E-mail: galbacs.zsuzsanna[kukac]abc.naik.hu

Publikációk

Publikációk 2018
Publikációk 2017
Publikációk 2016
Publikációk 2015
Korábbi publikációk

 

Diagnosztikai Csoport publikációi 2018

Nikoletta Czotter, Janos Molnar, Emese Szabó, Emese Demian, Levente Kontra, Ivett Baksa, Gyorgy Szittya, Laszlo Kocsis, Tamas Deak, Gyorgy Bisztray, Gabor E. Tusnady, Jozsef Burgyan and Eva Varallyay (2018) NGS of virus-derived small RNAs as a diagnostic method used to determine viromes of Hungarian vineyards. Frontiers in Microbiology  9, 122 (2018) doi.org/10.3389/fmicb.2018.00122

MBK Napok Publikációs III díj (2018)

Czotter, N., Molnár, J., Pesti, R., Demián, E., Baráth, D., Varga, T., Várallyay, É. (2018) Use of siRNAs for Diagnosis of Viruses Associated to Woody Plants in Nurseries and Stock Collections. In: Viral Metagenomics: Methods and Protocols. (Pantaleo, V. and Chiumenti, M., eds.). New York, NY: Springer New York, pp. 115-130. doi.org/10.1007/978-1-4939-7683-6_9

Baráth, D.; Jaksa-Czotter, N.; Molnár, J.; Varga, T.; Balássy, J.; Szabó, L.K.; Kirilla, Z.; Tusnády, G.E.; Preininger, É.; Várallyay, É. Small RNA NGS Revealed the Presence of Cherry Virus A and Little Cherry Virus 1 on Apricots in Hungary. Viruses 2018, 10, 318. doi.org/10.3390/v10060318

Massart, S., Chiumenti, M., De Jonghe, K., Glover, R., Haegeman, A., Koloniuk, I., Komínek, P., Kreuze, J., Kutnjak, D., Lotos, L., Maclot, F., Maliogka, V.I., Maree, H., Olivier, T., Olmos, A., Pooggin, M., Reynard, J.-S.S., Ruiz-García, A.B., Safarova, D., Schneeberger, P.H.H., Sela, N., Turco, S., Vainio, E.J., Varallyai, E., Verdin, E., Westenberg, M., Brostaux, Y. and Candresse, T. (2018) Virus detection by high-throughput sequencing of small RNAs: large scale performance testing of sequence analysis strategies. Phytopathology. 2018 Aug 2. doi: 10.1094/PHYTO-02-18-0067-R.

Baráth Dániel, Czotter Nikoletta, Bükki Alexandra, Oláh Beatrix, Balássy Júlia, Varga Tünde, Szabó Luca, Tóth Tímea, Kirilla Zoltán, Kocsis László, Preininger Éva, Lakatos Tamás, Várallyay Éva (2018): Új csonthéjasokat fertőző vírusok kimutatása Magyarországon, Georgikon for Agriculture, 22 (1): 28-33.

Konferenciarészvétel:

Emese Demián, Nikoletta Czotter and Éva Várallyay (2018) Detection of Grapevine Pinot gris Virus in different non-Vitis hosts in Hungary. 19th Conference of the ICVG, Santiago of Chile,  9-12 of April, 2018.

Levente Kontra, Emese Demián, Nikoletta Czotter, János Lázár, Lehoczky János and Éva Várallyay (2018) GLPV – an unknown, but familiar grapevine virus. 19th Conference of the ICVG, Santiago of Chile,  9-12 of April, 2018.

Daniel Barath, David Czako, Rozalia Zsovakne-Hangyal, Tunde Varga, Aliz Furton, Mohammad Omran, Klara Nyerges and Eva Varallyay (2018) Comparison of biotest and smallRNA NGS as a virus diagnostics method on fruit trees. Final Meeting of COST-DIVAS Action: HTS Technologies for the study and diagnostic of plant viruses, Liège (Belgium) 26th to 30th November 2018.

Dániel Baráth, Nikoletta Czotter, Alexandra Bükki, Luca Szabó, Zoltán Kirilla, Éva Preininger, Éva Várallyay (2018) First report of Peach latent mosaic viroid in Hungary. Advances in Plant Virology, Birmingham, Birmingham, UK 1April 11-13, 2018.

Demián Emese, Nikoletta Czotter, Éva Várallyay (2018) Investigation of Grapevine Pinot gris Virus presence in non-Vitis hosts in Hungary. Power of Viruses. International Conference, Poreč, Croatia, May 16-18, 2018.

Dániel Baráth, Alexandra Bükki, Dávid Czakó, Nikoletta Czotter, Luca Krisztina Szabó, Zoltán Kirilla, Éva Preininger and Éva Várallyay (2018) Detection of CVA, LChV1 and PLMVd in Prunus sps in Hungarian stock collections. International Conference, Poreč, Croatia, May 16-18, 2018.

Baráth Dániel, Czotter Nikoletta, Bükki Alexandra, Oláh Beatrix, Balássy Júlia, Varga Tünde, Szabó Luca, Tóth Tímea, Kirilla Zoltán, Kocsis László, Preininger Éva, Lakatos Tamás, Várallyay Éva (2018): Új csonthéjasokat fertőző vírusok kimutatása Magyarországon. XXVIII Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2017 január 17-19.

Demián E, Czotter N, Várallyay É (2018) Grapevine Pinot gris vírus (GPGV), egy szőlővírus gyomnövényeken. XXVIII Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2017 január 17-19.

Kontra L, Demián E, Czotter N, Lázár J, Várallyay É (2018) Szőlő vonalas mintázottság (GLPV) – egy ismeretlen ismerős 64. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2017 február 20-21.

Czotter Nikoletta, Estefania Pena, Baráth Dániel, Csonka Gergely, Várallyay Éva (2018) Almafa boszorkányseprűsödés vizsgálata Olcsvaapátiban 64. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2017 február 20-21.

Demián E, Kontra L, Czotter N, Lázár J, Várallyay É (2018) GLPV- A 30-year-old new virus. Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciája, Budapest, 2018 március 28-29.

Demián E, Kontra Levente, Czotter N, Lázár J, Várallyay É (2018) Szőlő vonalas mintázottság vírus, egy 30 éves új vírus. „Genetikai műhelyek Magyarországon” XVII: Minikonferencia, Szeged, 2018. szeptember 21.

Baráth Dániel, Czotter Nikoletta, Varga Tünde, Szabó Luca, Kirilla Zoltán, Balássy Júlia, Perininger Éva és Várallyay Éva (2018) Csonthéjasok vírusdiagnosztikai vizsgálata kis RNS-ek szekvenálásával, MBK Napok, Gödöllő, November 29-30.

Demián Emese, Turcsán Mihály, Varga Tünde, Czotter Nikoletta, Szénási Márta, Oláh Róbert és Várallyay Éva (2018) Szőlő alanyültetvények és a komplex patogén mentesítési módszerek hatékonyságának vírusdiagnosztikája, MBK Napok, Gödöllő, November 29-30.

Luca Krisztina Szabó, Nikoletta Czotter, Dániel Baráth, Zoltán Kirilla, Attila Hegedűs, Éva Várallyay, Éva Preininger (2018). Establishment of phytoplasma and virus infected in vitro shoot cultures of apricot cultivars. Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciája, Budapest, 2018 március 28-29.

Alexandra Bükki, Dániel Baráth, Nikoletta Czotter, Júlia Balássy, Tünde Varga, Luca Szabó, Zoltán Kirilla, Éva Preininger, Éva Várallyay (2018) Detection of new, cherry infecting viruses in apricot in Hungary. Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciája, Budapest, 2018 március 28-29.

Oláh Róbert, Turcsán Mihály, Demián Emese, Varga Tünde, Szénási Márta, Várallyay Éva (2018): A szomatikus embriogenezis jelentősége a szőlő biotechnológiában, Kecskemét, Tudósklub, 2018 október 11.

Oláh Róbert, Turcsán Mihály, Demián Emese, Varga Tünde, Szénási Márta, Várallyay Éva (2018) A szőlő vírusmentesítése szomatikus embriogenezis alkalmazásával. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága MEZŐGAZDASÁG HATÁROK NÉLKÜL konferenciája, Szeged, SZAB Székház. 2018. november 9.

Oláh Róbert, Turcsán Mihály, Demián Emese, Varga Tünde, Szénási Márta, Várallyay Éva (2018) A szomatikus embriogenezis hatékonyságának vizsgálata NGS módszerrel a szőlő vírusmentesítésben Magyar Növény-Mikroszaporítók Egyesülete Jubileumi Ülése. Bp. SZIE Budai Campus. 2018. november 16.

PhD védés:
Oláh Enikő
:„VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA”, témavezető: Dr Várallyay Éva, SZIE Növénytudományi Doktori iskola, 2018 március 7.

MSc védés:
Petres Martin, SZIE, Növényorvos

“Sherpa fajtájú kajszibarack fitoplazma és vírusfertőzöttségének vizsgálata Boldogkőváralján”

Bükki Alexandra, SZIE, Mezőgazdasági biotechnológus
“Hagyományos és modern vírusdiagnosztikai technikák összehasonlító vizsgálata gyümölcsfákon”

Dino Muratovic, SZIE Mezőgazdasági biotechnológus
„ Investigation of GRVFV variants in grapevine at a plantation near Pécs”

Estefania Pena, SZIE Mezőgazdasági biotechnológus
„Comparative analysis of traditional and modern phytoplasma diagnostic methods on apple trees”

Czakó Dávid Fidél, SZIE, Növényorvos
„Meggyültetvények virológiai felmérése”

 

Diagnosztikai Csoport publikációi 2017

Nikoletta Czotter, János Molnár, Réka Pesti, Emese Demián, Dániel Baráth, Tünde Varga and Éva Várallyay (2017): Use of siRNAS for diagnosis of viruses associated to woody plants in nurseries and stock collections. in: „Viral Metagenomics: Methods and Protocols” Methods in Molecular Biology Eds: Vitantonio Pantaleo and Michela Chiumenti book chapter under edition

Czotter Nikoletta, Oláh Beatrix, Petres Martin, Baráth Dániel, Szabó Luca, Kirilla Zoltán, Kocsisné Molnár Gitta, Kocsis László, Preininger Éva, Lakatos Tamás, Szabó Zoltán és Várallyay Éva (2017) Fitoplazma fertőzöttség vizsgálata kajszi ültetvényeken Georgikon for Agriculture 21:22-26

Várallyay Éva (2017) Új vírusok? Mennyi lehet még? Kertészet és Szőlészet 2017. (66. évf.) 47. sz. 16-17

Konferenciarészvétel:

Nikoletta Czotter, Tünde Varga, Dániel Baráth, János Molnár, Júlia Balássy, Tamás Deák, Gábor E. Tusnády, László Kocsis, Éva Preininger, József Burgyán and Éva Várallyay (2017) NGS studies on fruit tree screenhouses and stock collections in Hungary 24th International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Thessalloniki, 2017 junius 5-9.

Czotter Nikoletta, Oláh Beatrix, Petres Martin, Baráth Dániel, Szabó Luca, Kirilla Zoltán, Kocsisné Molnár Gitta, Kocsis László, Preininger Éva, Lakatos Tamás, Szabó Zoltán és Várallyay Éva (2017) Fitoplazma fertőzöttség vizsgálata kajszi ültetvényeken XXVII Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2017 január 18-20.

Czotter Nikoletta (2017)  Fitoplazma fertőzöttség vizsgálata kajszi ültetvényeken „Kajszi fapusztulással kapcsolatos 2016 évi eredmények megvitatására” konferencia, Budapest, 2017 jan 31.

Nikoletta Czotter, Emese Demián, János Molnár , Tamás Deák, Gábor E. Tusnády, László Kocsis, József Burgyán, Éva Várallyay (2017) Virus diagnosics of Hungarian grapevine plantations by next generation sequencing of small RNAs 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017.március 31-április 2.

Kis András, Tholt Gergely, Hamar Éva, Ivanics Milán, Várallyay Éva, Bán Rita, Jenes Barnabás, Havelda Zoltán (2017) Kisebb‐nagyobb RNSek a növényi DNS vírusok elleni védekezés szolgálatában Fiatal RNS kutatók fóruma, Gödöllő 2017 június 23

Pesti Réka, Kontra Levente, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2017) Lehet‐e a kisRNS‐eknek szerepe a shut‐off‐ban? Fiatal RNS kutatók fóruma, Gödöllő 2017 június 23

Dalmadi Ágnes, Bálint Jeannette, Várallyay Éva, Havelda Zoltán (2017) A prekurzor szerkezet hatással van a miRNS beépülési hatékonyságára Fiatal RNS kutatók fóruma, Gödöllő 2017 június 23

Baráth Dániel, Czotter Nikoletta, Balássy Júlia, Varga Tünde, Molnár János, Tusnády E. Gábor,

Preininger Éva, Várallyay Éva (2017) Hazánkban új viroid kimutatása kis RNS szekvenálással Hazánkban új viroid kimutatása kis RNS szekvenálással Fiatal RNS kutatók fóruma, Gödöllő 2017 június 23

Demián Emese, Czotter Nikoletta, Várallyay Éva (2017) Alkalmazható‐e a kisRNS NGS új vírusgenom meghatározására Sanger‐szekvenálás nélkül? Fiatal RNS kutatók fóruma, Gödöllő 2017 június 23

Demián Emese, Czotter Nikoletta, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Várallyay Éva (2017) Magyar alanyszőlő ültetvények vírusdiagnosztikája kis RNS-ek újgenerációs szekvenálásával, 63. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2017 február 21-22.

Petres Martin, Czotter Nikoletta, Szabó Zoltán, Várallyay Éva (2017) Fitoplazmafertőzöttség vizsgálata sherpa fajtájú kajszibarack ültetvényben 63. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2017 február 21-22.

Réka Pesti, Levente Kontra, Kenny Paul, János Molnár, Gábor E. Tusnády, Imre Vass, Zoltán Havelda, Éva Várallyay (2017) Characterization of gene expression and physiological changes in different host-virus interactions 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017.március 31-április 2.

Dániel Baráth, Nikoletta Czotter, Júlia Balássy, Tünde Varga, Luca Szabó, Zoltán Kirilla, János Molnár, Gábor E. Tusnády, Éva Preininger, Éva Várallyay (2017) Undescribed viroid detection by metagenomic approach in Hungary 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017.március 31-április 2.

Emese Demián, Nikoletta Czotter, Kamilla Czakó, János Molnár, Gábor E. Tusnády, Éva Várallyay (2017) Detection and molecular characterization of Hungarian strain of Grapevine Pinot gris Virus 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017.március 31-április 2.

Réka Pesti, Oláh Enikő, Ferenc Kagan, Zoltán Havelda, Várallyay Éva (2017) Sequence requirement of viral suppressor mediated miR168 induction in plants 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017.március 31-április 2.

Sebastien Massart, Ian Adams, Kris De Jonghe, Annalisa Giampetruzzi, Igor Koloniuk, Petr Kominek, Jan Kreuze, Denis Kutnjak, Leonidas Lotos, Hans J. Maree, Thibaut Olivier, Mikhail Pooggin, Ana B. Ruiz-García, Dana Safarova, P. H. H. Schneeberger, Noa Sela, Eva Varallyay, Eeva Vainio, Eric Verdin, Marcel Westenberg, Yves Brostaux and Thierry Candresse (2017) High Throughput Sequencing of siRNAs and virus diagnostic: does sequence analysis strategies really matter? Results of an international proficiency testing 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017.március 31-április 2., 24th International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Thessalloniki, 2017 junius 5-9.

MSc védés:
Kheireddine Anima
– SZIE Biotechnológus MSc 2016 dec
Oláh Beatrix – SZIE Növényorvos MSc
Kenessey Zoárd – SZIE Mezőgazdasági Biotechnológus MSc
TDK részvétel:
Petres Martin kari TDK, 1.helyezés
OTDK részvétel
OTDK Agrártudományi Szekció, Mosonmagyaróvár:
Petres Martin, Növénykórtan III tagozat
OTDK Biológus szekció, Debrecen: Kagan Ferenc, Molekuláris biológia II tagozat

 

Diagnosztikai Csoport publikációi 2016

Enikő Oláh, Réka Pesti, Dénes Taller, Zoltán Havelda and Éva Várallyay (2016) Non-targeted effects of VIGS vectors on host endogenous gene expression, Archives of Virology 161:2387–2393 (doi:10.1007/s00705-016-2921-9) IF:2,39

Czotter Nikolett, Czakó Kamilla, Várallyay Éva és Szegedi Ernő (2016): Molekuláris diagnosztikai módszerek a szőlő szaporítóanyaggal terjedő károsítóinak kimutatására, Kertgazdaság 48(2), 37-44

Czotter Nikoletta, Demián Emese, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József és Várallyay Éva (2016): Szőlő vírusdiagnosztika új megközelítésben, Borászati füzetek 26(4) 22-27.

Endre Barta, Zsófia Bánfalvi, Zoltán Havelda, László Hiripi, Zoltán Jeney, János Kiss, Balázs Kolics, Ferenc Marincs, Dániel Silhavy, Éva Várallyay  (2016) Agricultural genomics: an overview of next generation sequencing projects at the NARIC-Agricultural Biotechnology Institute, Hungarian Agricultural Research 25:10-21

Czotter N, Molnár J, Deák T, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Magyarországon megjelenő új szőlő vírusok azonosítása kis RNS-ek szekvenálásán alapuló metagenomikai módszerekkel, Georgikon for Agriculture (konferenciakiadvány) 20 (1), 34-38.

Czotter N, Várallyay É (2016) Vírusdiagnosztika, Kertészet és Szôlészet, 18. szám, 2016. május 4., 16-19

Zsolt Czimmerer; Tamas Varga; Mate Kiss; Cesaré Ovando Vázquez; Quang Minh Doan-Xuan; Dominik Rückerl; Sudhir Gopal Tattikota; Xin Yan; Zsuzsanna S. Nagy; Bence Daniel; Szilard Poliska; Attila Horvath; Gergely Nagy; Eva Varallyay; Matthew N. Poy; Judith E. Allen; Zsolt Bacso; Cei Abreu-Goodger; Laszlo Nagy. The IL4-STAT6 signaling axis establishes a conserved microRNA signature in human and mouse macrophages regulating cell survival via miR-342-3p (2016) Genome Medicine 8:63, IF:5,81

Konferenciarészvétel:

Czotter N, Molnár J, Deák T, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Magyarországon megjelenő új szőlő vírusok azonosítása kis RNS-ek szekvenálásán alapuló metagenomikai módszerekkel (2016). XXVI Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2016 január 20-22.

Czotter Nikoletta, Molnár János, Deák Tamás, Tusnády E.Gábor, Kocsis László Burgyán József és Várallyay Éva (2016) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, 2016 Budapest, február 17-18.

Czotter Nikoletta, Molnár János, Deák Tamás, Tusnády E.Gábor, Kocsis László Burgyán József és Várallyay Éva (2016) Vírusdiagnosztika kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. A Kutatói utánpótlást elősegítő program I.szakmai konferenciája, Gödöllő, 2016 március 3-4.

Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Vass Imre, Tusnády E.Gábor, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2016) Génexpressziós változások vizsgálata vírusfertőzött paradicsomban.  FIBOK 2016, Gödöllő, 2016 márc 21-22 - Előadás 3.díj

Várallyay Éva (2016) KisRNSek újgenerációs szekvenálása - vírusdiagnosztika új megközelítésben. Szőlő szaporítóanyag előállítás és a szőlőtermesztés növényvédelmi kérdései regionális konferencia Keszthely, 2016 március 23

Oláh Róbert, Szegedi Ernő, Lázár János, Czotter Nikolett és Várallyay Éva: A patogénmentes szőlő szaporítóanyag előállítás hagyományos és modern módszerei, Alföldi kenyér, szőlő és bor, "A Kárpát-medence kincsei"- határon innen és túl. Kecskemét, 2016 augusztus 23.

Sebastien Massart, Antonio Olmos, Ian Adams, Kris De Jonghe, Annalisa Giampetruzzi, Igor Koloniuk, Petr Kominek, Jan Kreuze, Denis Kutnjak, Varvara Maliogka, Hano Maree, Thibaut Olivier, Mikhail Pooggin, Dana Safarova, Pierre Schneeberger, Noa Sela, Candresse Thierry, Eva Varallyay, Eeva Vainio, Eric Verdin, Marcel Westenberg and Yves Brostaux (2016) High Throughput Sequencing and virus diagnostic:  does bioinformatics really matter? Results of an international bioinformatic proficiency testing, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9

Czotter N, Molnár J, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Validation of smallRNA NGS based virus diagnostics by RT-PCR, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9

Oláh Róbert, Szegedi Ernő, Deák Tamás, Bordé Ádám, Kocsis László, Demián Emese, Czotter Nikoletta és Várallyay Éva (2016) Módszertani fejlesztések a szőlő vírusmentesítésében és vírusdiagnosztikájában, Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Termelői Konferencia és Kiállítás, Keszthely, 2016. november 29.

Oláh Róbert, Szegedi Ernő, Lázár János, Czotter Nikolett és Várallyay Éva (2016) Patogénmentes szőlő szaporítóanyagoktól várható növényvédelmi és gazdasági előnyök, aktualitások, Környezettudatos növénytermesztés és kertészeti gazdálkodás lehetőségei, és a benne rejlő üzleti előnyök 2016-ban, Konferencia és üzleti találkozó, Budapest, 2016 december 2.

Czotter Nikoletta, Demián Emese, Baráth Dániel, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József, Várallyay Éva (2016) Felválthatja-e a metagenomika a hagyományos vírusdiagnosztikai módszereket? MBK Napok, Gödöllő, 2016 december 14-15.

Pesti Réka, Kenny Paul, Kontra Levente, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Vass Imre, Havelda Zoltán, Várallyay Éva. Akut és perzisztens vírusfertőzés hátterében álló molekuláris változások. MBK Napok, Gödöllő, 2016 december 14-15.

Petres Martin (2016) Kajszi fapusztulás a gönci termőtájon. MBK Napok, Gödöllő, 2016 december 14-15.

Czakó K.,Czotter N, Kocsis L, Várallyay É. (2016) Szőlő pinot gris vírus (GPGV) megjelenése hazánk szőlőültetvényeiben. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2016 február 17-18.

Balássy Júlia, Czotter Nikoletta, Molnár János, Kirilla Zoltán, Tusnády E. Gábor, Preininger Éva és Várallyay Éva (2016) Vírusfertőzöttség vizsgálata csonthéjas gyümölcsfákon metagenomikai módszerek segítségével. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2016 február 17-18.

Pesti Réka, Kenny Paul, Vass Imre, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2016) A vírusfertőzés tüneteinek kialakulásában szerepet játszó génexpressziós változások vizsgálata. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2016 február 17-18.

Balássy Júlia, Varga Tünde, Czotter Nikoletta, Molnár János, Kirilla Zoltán, Tusnády E. Gábor, Preininger Éva és Várallyay Éva (2016) Csonthéjas gyümölcsfák vírusfertőzöttségének vizsgálata metagenomikai módszerekkel. FIBOK 2016, Gödöllő, 2016 márc 21-22 - Poszter 1.díj

Czotter N, Molnár J, Deák T, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Virus diagnosis in grapevine plantations with next generation sequencing metagenomic approach, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9,

Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Vass Imre, Tusnády E.Gábor, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2016) Characterization of gene expression and physiological changes in different host-virus interactions, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9, Poszter 1.díj

MSc védés:

Balássy Júlia – ELTE Biológus Msc, Növénybiológia szakirány
Varga Tünde – ELTE biológus Msc, Molekuláris, Immun- és Mikrobiológia szakirány
Houhou Fakhreddine – SZIE Biotechnológus MSc
Amina Fakhreddine - SZIE Biotechnológus MSc
TDK részvétel:
Petres Martin
– Kajszi fapusztulás a gönci termőtájon.
SZIE MKK, Növényvédelem II. Szekció
Témavezetők: Szabó Zoltán, Czotter Nikoletta, Dr. Várallyay Éva, Körösi Katalin
I.hely, rektori különdíj, HÖK „Prezentációs Díja” és Agrár Béta Kft különdíja

Oláh Beatrix - Fitoplazma fertőzöttség vizsgálata kajszi ültetvényeken
SZIE MKK, Növényvédelem II. Szekció
Témavezetők: Dr Thuróczy György, Dr. Várallyay Éva, Czotter Nikoletta
IKR Agrár Zrt. Különdíja
Kagan Ferenc – Virális géncsendesítést gátló fehérjék által indukált miR168 promóter analízise tranziens génexpressziós rendszerben
ELTE Növénytudományi Szekció
Témavezetők: Dr. Várallyay Éva, Pesti Réka
2.hely

 

Diagnosztikai Csoport publikációi 2015

Czotter, E. Szabó, J. Molnár, L. Kocsis, J., T. Deák, Gy. Bisztray, G. E. Tusnády, J. Burgyán, É. Várallyay. (2015) First description of Grapevine Syrah virus-1 in vineyards of Hungary, Accepted in Journal of Plant Pathology IF:1.04

Czotter, N., Manduláné Farkas, E., Lózsa, R., Ember, I.,Szûcsné Varga, G., Várallyay, É. ,Szegedi, E(2015). Primers designed for the detection of grapevine pathogens spreading with propagating material by quantitative real-time PCR . International Journal of Horticultural Science 21 (1–2): 21–30. IF:0

Czotter Nikoletta, Szabó Emese, Molnár János, Pesti Réka, Oláh Enikő, Deák Tamás, Bisztray György, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József és Várallyay Éva (2015) Szőlőültetvényeink metagenomikai diagnosztikája új, hazánkban eddig nem leírt vírusok jelenlétét mutatta ki. Növényvédelem 51 (12), 550-559.

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisrns-ek újgenerációs szekvenálásával. Borászati Füzetek különszám 126-128, 2015 június 30. IF:0

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Lázár J, Szegedi E, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Új diagnosztikai módszerek a szőlő vírusfertőzöttségének megállapítására. Borászati Füzetek különszám 153-155, 2015 június 30. IF:0

Farkas E, Czotter N, Várallyay É, Lázár J, Szűcsné Varga G, Szegedi Ernő. (2015) A szőlő szaporítóanyag komplex patogén-mentesítése. Borászati Füzetek különszám 21-23, 2015 június 30. IF:0

Czotter, E. Szabó, J. Molnár, L. Kocsis, J. Lázár, E. Szegedi, T. Deák, Gy. Bisztray, G. E. Tusnády, J. Burgyán, É. Várallyay. (2015) Viromes of Hungarian grapevine plantations by next generation sequencing of small RNAs. Proceedings of the 18th Congress of the ICVG 95, Ankara, 2015 Sept 7-11. IF:0

Molnár J., Czotter N., Preininger É., Szegedi E., Kocsis L., Deák T., Tusnády E.G., Burgyán J., Várallyay É. Vírusdiagnosztika kisRNS-ek új generációs szekvenálásával (2015). Agrárkutatás és innováció – változó ég alatt. II.NAIK Napok konferenciakötet (ISBN 978-963-12-4392-5) 31-33.

Várallyay Éva: Fásszárúak vírusvallatója: Új korszak a növényi diagnosztikában. (2015) Élet és Tudomány 49, 1542-1544.

Kis A, Tholt G, Ivanics M, Várallyay É, Jenes B, Havelda Z. (2015). Polycistronic artificial miRNA-mediated resistance to Wheat dwarf virus in barley is highly efficient at low temperature. Molecular Plant Pathology, 2015 Jul 1. doi: 10.1111/mpp.12291.IF:4,72

Baksa I, Nagy T, Barta E, Havelda Z, Várallyay É, Silhavy D, Burgyán J, Szittya G (2015)Identification of Nicotiana benthamiana microRNAs and their targets using high throughput sequencing and degradome analysis. BMC Genomics. 2015 Dec 1;16(1):1025. doi: 10.1186/s12864-015-2209-6. IF:3.99

konferenciarészvétel:

Várallyay, É, Oláh, E, Havelda, Z. (2015) Independent parallel functions of p19 plant viral supressor of RNA silencing required for effective supressor activity. Hungarian Molecular Life Sciences 2015, 27-29 March, Eger

Czotter, N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Bisztray Gy, Tusnády E G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Magyar szőlőültetvények kisRNS NGS alapú vírusdiagnosztikai felmérése. Genetikai Műhelyek Magyarországon XIV. Minikonferencia, 2015 szept 4.

Czotter, E. Szabó, J. Molnár, L. Kocsis, J. Lázár, E. Szegedi, T. Deák, Gy. Bisztray, G. E. Tusnády, J. Burgyán, É. Várallyay. (2015) Viromes of Hungarian grapevine plantations by next generation sequencing of small RNAs. 18th Congress of the ICVG, Ankara, 2015 Sept 7-11.

Miklós Makay, Éva Preininger, Éva Várallyay (2015) Importance and solutions for clean stocks: virus diagnostics, in vitro propagation and distribution. Knowledge Exchange and Coordination Workshop on Agricultural Biotechnology, Gödöllő, 2015 okt 27-29.

Várallyay Éva: Fásszárú növények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. 25.MBK Napok, Gödöllő, 2015 nov11-13.

Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Papp-Kádár Veronika, Vértessy Beáta, Vas Imre, Tusnády E. Gábor, Marincs Ferenc, Havelda Zoltán és Várallyay Éva: A növény válaszreakciói vírusfertőzés hatására. 25.MBK Napok, Gödöllő, 2015 nov11-13.

Molnár J., Czotter N., Preininger É., Szegedi E., Kocsis L., Deák T., Tusnády E.G.,

Burgyán J., Várallyay É. Vírusdiagnosztika kisRNS-ek új generációs szekvenálásával (2015). II.NAIK Napok, Szarvas, 2015 december 10-11

Varga Tünde, Czotter Nikoletta, Pájtli Éva, Burgyán József és Várallyay Éva (2015):RNS alapú diagnosztikai módszer kidolgozása és felhasználása alma ültetvények virológiai felmérésében. 61 Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2015 febr 17-18

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia, 2015 jun 30, Budapest

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Lázár J, Szegedi E, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Új diagnosztikai módszerek a szőlő vírusfertőzöttségének megállapítására. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia, 2015 jun 30, Budapest

Pesti, R., Havelda, Z., Várallyay, É (2015) Gene expression changes behind symptom development in virus infected plants. Hungarian Molecular Life Sciences 2015, 27-29 March, Eger

Czotter, N, Szabó E, Nagy T, Deák T, Lázár J, Barta E, Tóth G, Bisztray Gy, Burgyán J, Várallyay É. (2015) NGS aided diagnostics revealed the presence of recently described viruses in Hungarian grapevine plantations. Hungarian Molecular Life Sciences 2015, 27-29 March, Eger

Farkas E, Czotter N, Várallyay É, Lázár J, Szűcsné Varga G, Szegedi Ernő. (2015) A szőlő szaporítóanyag komplex patogén-mentesítése. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia, 2015 jun 30, Budapest

Szakdolgozatok/TDK dolgozatok:

Balássy Júlia (2015): Vírusfertőzöttség vizsgálata csonthéjas gyümölcsfákon metagenomikai módszerek segítségével, 2015 nov, ELTE TTK Kari TDK dolgozat

Varga Tünde (2015): RNS alapú diagnosztikai módszer kidolgozása az alma vírusfertőzöttségének kimutatására, 2015 ápr, Biológus OTDK dolgozat

Diagnosztikai Csoport korábbi publikációi

E.Farkas, N. Czotter, R. Lózsa, T. Dula, I. Ember, É. Várallyay, E. Szegedi (2014)Conventional PCR primers for the detection of grapevine pathogens disseminated by propagating material.International Journal of Horticultural Sciences 20(3-4):69-80

Éva Várallyay, Enikő Oláh and Zoltán Havelda (2014): Independent paralleled functions of p19 plant viral suppressor of RNA silencing required for effective suppressor activity. Nucleic Acids Res. 2013 Sep 22. 42: pp. 599-608. (IF:8,278)
 

MBK Napok Publikációs I díj (2013)

Péter Vilmos, Ágnes Bujna, Milán Szuperák, Zoltán Havelda, Éva Várallyay, János Szabad, Lucie Kucerova, Kálmán Somogyi, Ildikó Kristó,Tamás Lukácsovich, Ferenc Jankovics, László Henn,Miklós Erdélyi (2013):The miR-282 Drosophila melanogaster microRNA gene regulates viability, longevity, and egg production. Genetics. 2013 Oct;195(2):469-80. doi: 10.1534/genetics.113.153585. Epub 2013 Jul 12. PMID: 23852386 (IF:4,007)

Éva Várallyay and Zoltán Havelda (2013): Unrelated viral suppressors of RNA silencing mediate the control of ARGONAUTE1 level . Molecular Plant Pathology 2013 Aug;14(6):567-75. doi: 10.1111/mpp.12029. Epub 2013 Apr 11. (IF:3,899)

Zsolt Czimmerer, Julianna Hulvely, Zoltan Simandi, Eva Varallyay, Zoltan Havelda, Erzsebet Szabo, Attila Varga, Balazs Dezso, Maria Balogh, Attila Horvath, Balint Domokos, Zsolt Torok, Laszlo Nagy, Balint L. Balint (2013). A versatile method to design stem-loop primer-based quantitative PCR assays for detecting small regulatory RNA molecules. PLoS One. 2013;8(1):e55168. doi: 10.1371/journal.pone.0055168. Epub 2013 Jan 31.PMID: 23383094 (IF:4,092)

Várallyay E, Giczey G.,  Burgyán J. (2012) Virus induced gene silencing of Mlo genes induces powdery mildew resistance in Triticum aestivum. Arch Virol  157:1345–1350 (IF:2,11)

Várallyay E, Válóczi A, Agyi A, Burgyán J and  Havelda Z (2010) Plant virus-mediated induction of miR168 is associated with repression of ARGONAUTE1 accumulation. The EMBO Journal , 20;29(20):3507-19. (IF:10,124) MBK Napok Publikációs I díj (2011)

Varallyay E*, Lichner Z, Safrany J, Havelda Z, Salamon P, Bisztray G, Burgyan J. (2010)  Development of a virus induced gene silencing vector from a legumes infecting tobamovirus.  Acta Biologica Hungarica, 2010 61(4) 457-469 (IF:0,551)

Havelda Z, Varallyay E, Valoczi A and Burgyan J (2008) Plant virus infection-induced persistent host gene downregulation in systemically infected leaves. Plant Journal, 55:(2) pp. 278-288. (IF:6,75)

Várallyay E., Burgyan J. and Havelda Z. (2008) MicroRNA detection by northern blotting using locked nucleic acid probe. Nature Protocols, 3:(2) 190-196. (IF:4,17)

Várallyay E., Burgyan J. and Havelda Z. (2007) Detection of microRNAs by northern blot analyses using LNA probes. METHODS: A COMPANION TO METHODS IN ENZYMOLOGY, 43 (2) : 140-45 (IF:3,81)

Valoczi A, Varallyay E, Kauppinen S, Burgyan J, Havelda Z. (2006) Spatio-temporal accumulation of microRNAs is highly coordinated in developing plant tissues. Plant J. 47(1):140-51. (IF:6,97)

Molnar A, Csorba T, Lakatos L, Varallyay E, Lacomme C, Burgyan J.(2005)
Plant virus-derived small interfering RNAs originate predominantly from highly structured single-stranded viral RNAs. Journal of  Virology 79(12):7812-8. (IF:5,18)

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.