Legújabb kutatási eredményeink a multidrog rezisztencia területén
2021. január 8., péntek, 18:32

Az elmúlt évtizedekben a multidrog rezisztencia terjedése egyre gyorsuló folyamattá vált, melynek a széles gazda-spektrumú konjugatív IncC plazmidok és az általuk mobilizált integratív genomi szigetek fontos szereplői.

Szabó Mónika, Murányi Gábor és Kiss János a /Nucleic Acids Research/-ben (IF: 11.5) megjelent cikkükben a multirezisztens SGI1 genomi sziget és az IncC plazmidok közötti bonyolult kapcsolatok egy eddig ismeretlen aspektusát azonosítják és jellemzik, ami új megvilágításba helyezi e két mobilis elem kapcsolatrendszerét és a rezisztencia terjedésében betöltött szerepét. Sikerült igazolniuk, hogy az SGI1 genomi sziget, nemcsak a kromoszómáról való kivágódásához, hanem a kivágódott forma plazmidként történő replikációjához is kihasználja az IncC plazmidok egyik szabályozó fehérjekomplexét, amiben fontos szerepe van az SGI1-által kódolt közeli rokon regulátornak is. Az SGI1 replikációja nemcsak stabilizálja a szigetet a helper plazmid jelenlétében, de hozzájárul a plazmid gyors elvesztődéséhez, valamint a szigetnek a helper plazmidét felülmúló gyakoriságú horizontális átviteléhez is. Az SGI1 replikonja az IncN2 plazmidokéval mutat rokonságot és a cikkben részletesen analizálják annak elemeit, működését és szabályozását.

A cikk elérhetősége: IncC helper dependent plasmid-like replication of Salmonella Genomic Island 1

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.